1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Amazing Adventures Vol.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Amazing Adventures Vol.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Amazing Adventures Vol.2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Amazing Adventures Vol.2 34 35 36 37 38 39 Amazing Adventures Vol.2 Amazing Adventures Vol.2
Amazing Adventures Vol.3                                                 Amazing Adventures Vol.3                                                 Amazing Adventures Vol.3                                                 Amazing Adventures Vol.3                                                 Amazing Adventures Vol.3                                               1 Amazing Adventures Vol.3
Amazing Spider-Man 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Amazing Spider-Man 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 15 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Amazing Spider-Man 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Amazing Spider-Man 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Amazing Spider-Man 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Amazing Spider-Man
Astonishing Tales               1   2   3   4   5   6   7   8   9 Astonishing Tales   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 Astonishing Tales   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31     32   Astonishing Tales 33   34   35   36                                   Astonishing Tales                                                 Astonishing Tales
Avengers 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Avengers 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Avengers 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Avengers 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Avengers 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Avengers
Battlestar Galactica                                                 Battlestar Galactica                                                 Battlestar Galactica                                                 Battlestar Galactica                                                 Battlestar Galactica                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Battlestar Galactica
Beware Beware 1 2 3 4 5 Beware 6 7 8 Beware Beware Beware
Black Goliath                                                 Black Goliath                                                 Black Goliath                                                 Black Goliath   1   2   3   4     5                           Black Goliath                                                 Black Goliath
Black Panther Black Panther Black Panther Black Panther 1 2 3 4 5 6 Black Panther 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Black Panther
Captain America 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Captain America 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Captain America 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Captain America 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Captain America 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Captain America
Captain Marvel 20 21 Captain Marvel 22 23 24 25 26 27 28 29 Captain Marvel 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Captain Marvel 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Captain Marvel 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Captain Marvel
Captain Savage 18   19                                           Captain Savage                                                 Captain Savage                                                 Captain Savage                                                 Captain Savage                                                 Captain Savage
Cat, The Cat, The 1 2 3 4 Cat, The Cat, The Cat, The Cat, The
Chamber of Chills                                                 Chamber of Chills                     1   2   3   4   5   6   7   Chamber of Chills 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Chamber of Chills 20   21   22   23   24   25                           Chamber of Chills                                                 Chamber of Chills
Chamber of Darkness 3 4 5 6 7 8 Chamber of Darkness (Special) 1 Chamber of Darkness Chamber of Darkness Chamber of Darkness Chamber of Darkness
Champions                                                 Champions                                                 Champions                                           1     Champions 2 3 4 5   6   7   8   9 10 11 12   13   14   15   16   Champions 17                                               Champions
Chili 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Chili 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chili Chili Chili Chili
Combat Kelly                                                 Combat Kelly           1   2   3   4   5   6   7   8   9     Combat Kelly                                                 Combat Kelly                                                 Combat Kelly                                                 Combat Kelly
Conan the Barbarian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Conan the Barbarian 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Conan the Barbarian 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Conan the Barbarian 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Conan the Barbarian 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Conan the Barbarian
Crazy                                                 Crazy                           1   2   3             Crazy                                                 Crazy                                                 Crazy                                                 Crazy
Creatures On The Loose 10 11 12 13 14 Creatures On The Loose 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Creatures On The Loose 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Creatures On The Loose Creatures On The Loose Creatures On The Loose
Crypt of Shadows                                                 Crypt of Shadows                         1   2   3   4   5 6 7   Crypt of Shadows 8   9   10   11   12 13 14   15   16   17   18   19 20 21   Crypt of Shadows                                                 Crypt of Shadows                                                 Crypt of Shadows
Daredevil 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Daredevil 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Daredevil 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Daredevil 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Daredevil 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Daredevil
Dead Of Night                                                 Dead Of Night                                               1 Dead Of Night   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11         Dead Of Night                                                 Dead Of Night                                                 Dead Of Night
Deep, The Deep, The Deep, The Deep, The 1 Deep, The Deep, The
Defenders                                                 Defenders               1   2   3   4   5   6   7 8 9 10 11 Defenders   12     13   14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Defenders 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Defenders 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Defenders
Devil Dinosaur Devil Dinosaur Devil Dinosaur Devil Dinosaur Devil Dinosaur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devil Dinosaur
Doc Savage                                                 Doc Savage                   1   2   3   4   5   6   7     Doc Savage 8                                               Doc Savage                                                 Doc Savage                                                 Doc Savage
Doctor Strange Vol.2 Doctor Strange Vol.2 Doctor Strange Vol.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Doctor Strange Vol.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Doctor Strange Vol.2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Doctor Strange Vol.2
Eternals                                                 Eternals                                                 Eternals                                                 Eternals             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Eternals 19                                               Eternals
1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Fantastic Four 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Fantastic Four 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Fantastic Four 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Fantastic Four 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Fantastic Four 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Fantastic Four
Fantasy Masterpieces Vol.2                                                 Fantasy Masterpieces Vol.2                                                 Fantasy Masterpieces Vol.2                                                 Fantasy Masterpieces Vol.2                                                 Fantasy Masterpieces Vol.2                                               1 Fantasy Masterpieces Vol.2
Fear, Adventure Into 1 2 3 4 5 Fear, Adventure Into 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fear, Adventure Into 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fear, Adventure Into Fear, Adventure Into Fear, Adventure Into
Frankenstein, Monster Of                                                 Frankenstein, Monster Of                         1   2   3   4   5   6   Frankenstein, Monster Of 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Frankenstein, Monster Of                                                 Frankenstein, Monster Of                                                 Frankenstein, Monster Of
Ghost Rider Ghost Rider 1 2 3 Ghost Rider 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ghost Rider 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ghost Rider 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ghost Rider
Godzilla                                                 Godzilla                                                 Godzilla                                                 Godzilla                                       1 2 3 4 5 Godzilla 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24           Godzilla
Gunslinger, Tex Dawson Gunslinger, Tex Dawson 1 2 3 Gunslinger, Tex Dawson Gunslinger, Tex Dawson Gunslinger, Tex Dawson Gunslinger, Tex Dawson
Harvey                   1   2                         Harvey           3   4   5   6                         Harvey                                                 Harvey                                                 Harvey                                                 Harvey
Howard the Duck Howard the Duck Howard the Duck Howard the Duck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Howard the Duck 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Howard the Duck
Hulk, Incredible 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Hulk, Incredible 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Hulk, Incredible 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Hulk, Incredible 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Hulk, Incredible 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 Hulk, Incredible
Human Fly Human Fly Human Fly Human Fly 1 2 3 4 Human Fly 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Human Fly
Human Torch                                                 Human Torch                                                 Human Torch                 1   2   3   4   5   6   7   8   Human Torch                                                 Human Torch                                                 Human Torch
Inhumans Inhumans Inhumans 1 2 Inhumans 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inhumans Inhumans
Invaders                                                 Invaders                                                 Invaders                                       1   2 3   Invaders 4   5   6   7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Invaders 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40       41       Invaders
Iron Fist Iron Fist Iron Fist 1 2 Iron Fist 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Iron Fist Iron Fist
Iron Man 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   Iron Man 44   45   46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Iron Man   66   67   68   69 70   71   72   73   74 75 76 77 78 79 80 81 Iron Man 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Iron Man 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Iron Man
Island of Dr. Moreau Island of Dr. Moreau Island of Dr. Moreau Island of Dr. Moreau 1 Island of Dr. Moreau Island of Dr. Moreau
John Carter, Warlord of Mars                                                 John Carter, Warlord of Mars                                                 John Carter, Warlord of Mars                                                 John Carter, Warlord of Mars                                   1 2 3 4 5 6 7 John Carter, Warlord of Mars 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25 26 27 28     John Carter, Warlord of Mars
Journey Into Mystery Vol.2 Journey Into Mystery Vol.2 1 2 3 4 5 6 7 8 Journey Into Mystery Vol.2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Journey Into Mystery Vol.2 Journey Into Mystery Vol.2 Journey Into Mystery Vol.2
Jungle Action                                                 Jungle Action                   1   2   3   4     5   6   7   Jungle Action 8       9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Jungle Action 19   20   21   22   23   24                           Jungle Action                                                 Jungle Action
Ka-Zar Vol.1 1 2 3 Ka-Zar Vol.1 Ka-Zar Vol.1 Ka-Zar Vol.1 Ka-Zar Vol.1 Ka-Zar Vol.1
Ka-Zar Vol.2                                                 Ka-Zar Vol.2                                                 Ka-Zar Vol.2 1   2   3   4   5   6   7   8     9   10   11 12 13 Ka-Zar Vol.2   14   15                                         Ka-Zar Vol.2                                                 Ka-Zar Vol.2
Kid Colt Outlaw 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Kid Colt Outlaw 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Kid Colt Outlaw 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Kid Colt Outlaw 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Kid Colt Outlaw 222 223 224 225 226 227 228 229 Kid Colt Outlaw
Kull the Conqueror/Destroyer                                   1     2       Kull the Conqueror/Destroyer             3   4   5   6   7   8   9   10   11   Kull the Conqueror/Destroyer   12   13   14   15                                 Kull the Conqueror/Destroyer                                                 Kull the Conqueror/Destroyer                                                 Kull the Conqueror/Destroyer
Li'l Kids 1 2 3 Li'l Kids 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Li'l Kids Li'l Kids Li'l Kids Li'l Kids
Li'l Pals                                                 Li'l Pals                 1   2   3   4   5               Li'l Pals                                                 Li'l Pals                                                 Li'l Pals                                                 Li'l Pals
Logan's Run Logan's Run Logan's Run Logan's Run 1 2 3 4 5 6 7 Logan's Run Logan's Run
1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Machine Man                                                 Machine Man                                                 Machine Man                                                 Machine Man                                                 Machine Man       1 2 3 4 5 6 7 8 9               10   11   12 Machine Man
Mad About Millie 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mad About Millie Mad About Millie Mad About Millie Mad About Millie Mad About Millie
Man From Atlantis                                                 Man From Atlantis                                                 Man From Atlantis                                                 Man From Atlantis                                                 Man From Atlantis   1 2 3 4 5 6 7                                 Man From Atlantis
Man-Thing Vol.1 Man-Thing Vol.1 Man-Thing Vol.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Man-Thing Vol.1 Man-Thing Vol.1 Man-Thing Vol.1
Man-Thing Vol.2                                                 Man-Thing Vol.2                                                 Man-Thing Vol.2                                                 Man-Thing Vol.2                                                 Man-Thing Vol.2                                             1   Man-Thing Vol.2
Marvel Adventure Marvel Adventure Marvel Adventure 1 Marvel Adventure 2 3 4 5 6 Marvel Adventure Marvel Adventure
Marvel Chillers                                                 Marvel Chillers                                                 Marvel Chillers                                           1   2 Marvel Chillers   3   4   5   6   7                             Marvel Chillers                                                 Marvel Chillers
Marvel Double Feature Marvel Double Feature 1 Marvel Double Feature 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marvel Double Feature 14 15 16 17 18 19 20 21 Marvel Double Feature Marvel Double Feature
Marvel Feature Vol.1                                               1 Marvel Feature Vol.1     2     3 4   5   6   7   8   9   10   11   12   Marvel Feature Vol.1                                                 Marvel Feature Vol.1                                                 Marvel Feature Vol.1                                                 Marvel Feature Vol.1
Marvel Feature Vol.2 Marvel Feature Vol.2 Marvel Feature Vol.2 1 Marvel Feature Vol.2 2 3 4 5 6 7 Marvel Feature Vol.2 Marvel Feature Vol.2
Marvel Premiere                                                 Marvel Premiere       1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12   Marvel Premiere 13   14   15   16   17 18 19   20   21     22   23 24 25 26 27 Marvel Premiere   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39 Marvel Premiere   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51 Marvel Premiere
Marvel Presents Marvel Presents Marvel Presents 1 2 Marvel Presents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Marvel Presents Marvel Presents
Marvel's Greatest Comics   25   26   27   28       29     30     31     32     33 Marvel's Greatest Comics     34     35 36   37 38 39   40   41   42   43   44 45 46   Marvel's Greatest Comics 47   48   49   50   51 52 53   54   55   56   57 58   59 60   Marvel's Greatest Comics 61   62   63   64   65 66 67   68   69   70   71   72 73 74   Marvel's Greatest Comics 75   76   77   78   79   80   81   82                 83 Marvel's Greatest Comics
Marvel Spectacular Marvel Spectacular 1 2 3 4 Marvel Spectacular 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Marvel Spectacular Marvel Spectacular Marvel Spectacular
Marvel Spotlight Vol.1                                             1   Marvel Spotlight Vol.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12     Marvel Spotlight Vol.1 13   14   15   16   17 18   19   20   21   22   23   24   25 Marvel Spotlight Vol.1   26   27   28   29   30   31   32   33                 Marvel Spotlight Vol.1                                                 Marvel Spotlight Vol.1
Marvel Spotlight Vol.2 Marvel Spotlight Vol.2 Marvel Spotlight Vol.2 Marvel Spotlight Vol.2 Marvel Spotlight Vol.2 1 2 3 Marvel Spotlight Vol.2
Marvel Super Action                                                 Marvel Super Action                                                 Marvel Super Action                                                 Marvel Super Action                                 1   2   3   4   Marvel Super Action 5   6 7   8   9   10   11   12   13             14   Marvel Super Action
Marvel Super-Heroes 24 25 26 27 28 29 30 31 Marvel Super-Heroes 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Marvel Super-Heroes 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Marvel Super-Heroes 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Marvel Super-Heroes 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Marvel Super-Heroes
Marvel Tales 24   25   26   27     28     29     30     31       32   Marvel Tales   33     34 35   36 37 38 39 40   41   42   43   44 45 46 47 48 Marvel Tales   49   50   51   52 53 54 55 56   57   58   59   60 61 62 63   Marvel Tales 64   65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Marvel Tales 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Marvel Tales
Marvel Team-Up Marvel Team-Up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Marvel Team-Up 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Marvel Team-Up 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Marvel Team-Up 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Marvel Team-Up
Marvel Triple Action                                                 Marvel Triple Action   1     2 3   4 5 6 7 8   9   10   11   12 13 14 15   Marvel Triple Action 16   17   18   19   20 21 22   23   24           25   26   Marvel Triple Action 27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Marvel Triple Action 39   40 41   42   43   44   45   46   47                 Marvel Triple Action
Marvel Two-in-One Marvel Two-in-One Marvel Two-in-One 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Marvel Two-in-One 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Marvel Two-in-One 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Marvel Two-in-One
Master of Kung Fu                                                 Master of Kung Fu                                                 Master of Kung Fu       17   18   19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Master of Kung Fu 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Master of Kung Fu 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Master of Kung Fu
Micronauts Micronauts Micronauts Micronauts Micronauts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Micronauts
Mighty Marvel Western 7       8   9   10   11   12       13       14     15 Mighty Marvel Western     16     17 18   19 20 21   22   23   24   25   26 27 28   Mighty Marvel Western 29   30   31 32   33 34 35   36   37   38   39   40 41 42   43 Mighty Marvel Western     44     45     46                               Mighty Marvel Western                                                 Mighty Marvel Western
Millie the Model 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 Millie the Model 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Millie the Model Millie the Model Millie the Model Millie the Model
Monsters On The Prowl                           9   10   11   12   13   14 Monsters On The Prowl   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 25 26 27   Monsters On The Prowl           28   29   30                             Monsters On The Prowl                                                 Monsters On The Prowl                                                 Monsters On The Prowl
Ms. Marvel Ms. Marvel Ms. Marvel Ms. Marvel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ms. Marvel 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ms. Marvel
My Love 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   My Love 15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   My Love 27       28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   My Love 38   39                                           My Love                                                 My Love
1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Nick Fury and His Agents of SHIELD Nick Fury and His Agents of SHIELD 1 2 3 4 5 Nick Fury and His Agents of SHIELD Nick Fury and His Agents of SHIELD Nick Fury and His Agents of SHIELD Nick Fury and His Agents of SHIELD
Nick Fury, Agent of SHIELD                     16   17   18                   Nick Fury, Agent of SHIELD                                                 Nick Fury, Agent of SHIELD                                                 Nick Fury, Agent of SHIELD                                                 Nick Fury, Agent of SHIELD                                                 Nick Fury, Agent of SHIELD
Night Nurse Night Nurse 1 2 3 4 Night Nurse Night Nurse Night Nurse Night Nurse
Night Rider                                                 Night Rider                                                 Night Rider                   1   2   3   4   5   6         Night Rider                                                 Night Rider                                                 Night Rider
Nova Nova Nova Nova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nova 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nova
Omega the Unknown                                                 Omega the Unknown                                                 Omega the Unknown                                                 Omega the Unknown     1   2   3   4   5   6   7   8   9     10     Omega the Unknown                                                 Omega the Unknown
Our Love Story 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Our Love Story 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Our Love Story 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Our Love Story 38 Our Love Story Our Love Story
Outlaw Kid Vol.2               1   2   3   4   5   6   7   8   9 Outlaw Kid Vol.2           10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 Outlaw Kid Vol.2   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30     Outlaw Kid Vol.2                                                 Outlaw Kid Vol.2                                                 Outlaw Kid Vol.2
Peter The Little Pest (Petey #4) 2 3 4 Peter The Little Pest (Petey #4) Peter The Little Pest (Petey #4) Peter The Little Pest (Petey #4) Peter The Little Pest (Petey #4) Peter The Little Pest (Petey #4)
Planet of the Apes, Adventures on the                                                 Planet of the Apes, Adventures on the                                                 Planet of the Apes, Adventures on the                                           1 2 3 Planet of the Apes, Adventures on the   4   5   6   7 8 9 10 11                         Planet of the Apes, Adventures on the                                                 Planet of the Apes, Adventures on the
Power Man (Luke Cage, Hero For Hire) Power Man (Luke Cage, Hero For Hire) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Power Man (Luke Cage, Hero For Hire) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Power Man (Luke Cage, Hero For Hire) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Power Man (Luke Cage, Hero For Hire) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Power Man (Luke Cage, Hero For Hire)
Rawhide Kid   74   75 76 77 78 79   80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Rawhide Kid 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117   Rawhide Kid 118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128 129 130   Rawhide Kid 131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   Rawhide Kid 143   144   145   146   147   148   149   150   151               Rawhide Kid
Red Sonja Red Sonja Red Sonja Red Sonja 1 2 3 4 5 6 Red Sonja 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Red Sonja
Red Wolf                                                 Red Wolf         1   2   3   4   5   6   7   8   9       Red Wolf                                                 Red Wolf                                                 Red Wolf                                                 Red Wolf
Ringo Kid Vol.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ringo Kid Vol.2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ringo Kid Vol.2 24 Ringo Kid Vol.2 25 26 27 28 29 30 Ringo Kid Vol.2 Ringo Kid Vol.2
Rom                                                 Rom                                                 Rom                                                 Rom                                                 Rom                                               1 Rom
Sgt Fury 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Sgt Fury 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sgt Fury 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Sgt Fury 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Sgt Fury 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Sgt Fury
Shanna the She-Devil                                                 Shanna the She-Devil                       1   2   3   4   5         Shanna the She-Devil                                                 Shanna the She-Devil                                                 Shanna the She-Devil                                                 Shanna the She-Devil
Shogun Warriors Shogun Warriors Shogun Warriors Shogun Warriors Shogun Warriors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Shogun Warriors
Silver Surfer 12 13 14 15 16 17     18                               Silver Surfer                                                 Silver Surfer                                                 Silver Surfer                                                 Silver Surfer                                                 Silver Surfer
Skull the Slayer Skull the Slayer Skull the Slayer 1 2 Skull the Slayer 3 4 5 6 7 8 Skull the Slayer Skull the Slayer
Son of Satan                                                 Son of Satan                                                 Son of Satan                                               1 Son of Satan   2   3   4   5   6   7   8                     Son of Satan                                                 Son of Satan
Special Marvel Edition 1 2 3 Special Marvel Edition 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Special Marvel Edition 16 Special Marvel Edition Special Marvel Edition Special Marvel Edition
Spectacular Spider-Man, Peter Parker                                                 Spectacular Spider-Man, Peter Parker                                                 Spectacular Spider-Man, Peter Parker                                                 Spectacular Spider-Man, Peter Parker                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spectacular Spider-Man, Peter Parker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Spectacular Spider-Man, Peter Parker
Spider-Woman Spider-Woman Spider-Woman Spider-Woman Spider-Woman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Spider-Woman
Spidey Super Stories                                                 Spidey Super Stories                                                 Spidey Super Stories                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 Spidey Super Stories   15   16   17   18   19   20   21   22   23 24 25 26 27 28 29 Spidey Super Stories 30 31 32 33 34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Spidey Super Stories
Spoof 1 Spoof 2 3 4 5 Spoof Spoof Spoof Spoof
Spotlight (TV)                                                 Spotlight (TV)                                                 Spotlight (TV)                                                 Spotlight (TV)                                                 Spotlight (TV)                 1   2   3   4                   Spotlight (TV)
1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars 1 2 3 4 5 6 Star Wars 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Star Wars
Strange Tales                                                 Strange Tales                                         169 170   171 Strange Tales   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181     182   Strange Tales 183   184   185   186   187   188                           Strange Tales                                                 Strange Tales
Sub-Mariner 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sub-Mariner 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Sub-Mariner 68 69 70 71 72 Sub-Mariner Sub-Mariner Sub-Mariner
Supernatural Thrillers                                                 Supernatural Thrillers                       1   2   3   4   5     6   Supernatural Thrillers           7   8   9   10   11   12   13   14   15     Supernatural Thrillers                                                 Supernatural Thrillers                                                 Supernatural Thrillers
Super-Villain Team-Up Super-Villain Team-Up Super-Villain Team-Up 1 2 3 Super-Villain Team-Up 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Super-Villain Team-Up 15 16 Super-Villain Team-Up
Tales To Astonish Vol.2                                                 Tales To Astonish Vol.2                                                 Tales To Astonish Vol.2                                                 Tales To Astonish Vol.2                                                 Tales To Astonish Vol.2                                               1 Tales To Astonish Vol.2
Tarzan, Lord of the Jungle Tarzan, Lord of the Jungle Tarzan, Lord of the Jungle Tarzan, Lord of the Jungle 1 2 3 4 5 6 7 Tarzan, Lord of the Jungle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tarzan, Lord of the Jungle
Thor 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192   193 194 Thor 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Thor 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 Thor 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Thor 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Thor
Tomb of Darkness Tomb of Darkness Tomb of Darkness 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tomb of Darkness 18 19 20 21 22 23 Tomb of Darkness Tomb of Darkness
Tomb of Dracula                                                 Tomb of Dracula       1 2   3   4   5   6   7   8 9 10 11 12 13 14 15 Tomb of Dracula 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tomb of Dracula 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   61   Tomb of Dracula 62   63   64   65   66   67     68   69       70         Tomb of Dracula
Tower Of Shadows 3 4 5 6 7 8 9 Tower Of Shadows Tower Of Shadows Tower Of Shadows Tower Of Shadows Tower Of Shadows
TV Stars                                                 TV Stars                                                 TV Stars                                                 TV Stars                                                 TV Stars               1   2   3   4                     TV Stars
Two-Gun Kid 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Two-Gun Kid 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Two-Gun Kid 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Two-Gun Kid 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Two-Gun Kid Two-Gun Kid
2001: A Space Odyssey                                                 2001: A Space Odyssey                                                 2001: A Space Odyssey                                                 2001: A Space Odyssey                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       2001: A Space Odyssey                                                 2001: A Space Odyssey
Uncanny Tales Uncanny Tales 1 Uncanny Tales 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uncanny Tales Uncanny Tales Uncanny Tales
Vault of Evil                                                 Vault of Evil                           1   2   3   4 5 6 7 8 Vault of Evil   9   10   11   12 13 14 15 16   17   18   19   20 21 22 23   Vault of Evil                                                 Vault of Evil                                                 Vault of Evil
War Is Hell War Is Hell 1 2 3 4 5 6 War Is Hell 7 8 9 10 11 12 13 14 15 War Is Hell War Is Hell War Is Hell
Warlock                                                 Warlock               1   2   3   4   5   6   7   8     Warlock                                           9   10 Warlock   11   12   13   14     15                           Warlock                                                 Warlock
Weird Wonder Tales Weird Wonder Tales 1 Weird Wonder Tales 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Weird Wonder Tales 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Weird Wonder Tales Weird Wonder Tales
Werewolf By Night                                                 Werewolf By Night                 1   2   3   4   5 6 7 8 9 10 11 12 Werewolf By Night 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Werewolf By Night     37   38   39   40   41   42   43                   Werewolf By Night                                                 Werewolf By Night
Western Gunfighters Vol.2 1 2 3 4 5 6 Western Gunfighters Vol.2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Western Gunfighters Vol.2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Western Gunfighters Vol.2 Western Gunfighters Vol.2 Western Gunfighters Vol.2
Western Kid Vol.2                                               1 Western Kid Vol.2   2   3   4   5                                 Western Kid Vol.2                                                 Western Kid Vol.2                                                 Western Kid Vol.2                                                 Western Kid Vol.2
Western Team-Up Western Team-Up 1 Western Team-Up Western Team-Up Western Team-Up Western Team-Up
What If?                                                 What If?                                                 What If?                                                 What If?                           1   2   3   4   5   6 What If?   7   8   9   10   11   12   13   14     15 16   17   18 What If?
Where Creatures Roam 1 2 3 4 5 6 7 8 Where Creatures Roam Where Creatures Roam Where Creatures Roam Where Creatures Roam Where Creatures Roam
Where Monsters Dwell 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Where Monsters Dwell 13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 24 25   Where Monsters Dwell 26   27   28   29   30 31 32   33   34   35   36   37 38     Where Monsters Dwell                                                 Where Monsters Dwell                                                 Where Monsters Dwell
Worlds Unknown Worlds Unknown 1 2 3 4 Worlds Unknown 5 6 7 8 Worlds Unknown Worlds Unknown Worlds Unknown
Wyatt Earp                                                 Wyatt Earp                   30   31   32   33   34             Wyatt Earp                                                 Wyatt Earp                                                 Wyatt Earp                                                 Wyatt Earp
X-Men 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 X-Men 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 X-Men 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 X-Men 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 X-Men 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 X-Men
Yogi Bear                                                 Yogi Bear                                                 Yogi Bear                                                 Yogi Bear                                             1   Yogi Bear 2   3   4   5   6   7   8   9                   Yogi Bear
1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979
Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Title
Between 1974 and 1975, some titles had Giant-Size Specials for extra length stories, as well as reprints. These were;
Avengers 1 (8/74); 2 (11/74); 3 (2/75); 4 (6/75); 5 (12/75)
Captain America 1 (12/75)
Captain Marvel 1 (12/75)
Chillers 1 (6/74); ( becomes Dracula from 2 on)
Chillers 1 (2/75); 2 (5/75); 3 (8/75)
Conan 1 (9/74); 2 (12/74); 3 (4/75); 4 (6/75); 5 (1975)
Creatures 1 (5/74); (becomes Werewolf 2 on)
Daredevil 1 (1975)
Defenders 1 (7/74); 2 (10/74); 3 (1/75); 4 (4/75); 5 (7/75)
Doctor Strange 1 (11/75)
Dracula 2 (9/74); 3 (12/74); 4 ( 3/75); 5 ( 6/75); (previously Chillers 1)
Fantastic Four 2 (8/74); 3 (11/74); 4 (2/75); 5 (5/75); 6 (8/75); (previously Super-Stars 1)
Hulk 1 (1975)
Invaders 1 (6/75)
Iron Man 1 (1975)
Kid Colt 1 (1/75); 2 (4/75); 3 (7/75)
Man-Thing 1 (8/74); 2 (11/74); 3 (2/75); 4 (5/75); 5 (8/75)
Marvel Triple Action 1 (5/75); 2 (7/75)
Master of Kung Fu 1 (9/74); 2 (12/74); 3 (3/75); 4 (6/75)
Power Man 1 (1975)
Spider-Man 1 (7/74); 2 (10/74); 3 (1/75); 4 (4/75); 5 (7/75); 6 (9/75)
Super-Heroes 1 (6/74)
Super-Stars 1 (5/74); (becomes Fantastic Four 2 on)
Super-Villain Team-Up 1 (3/75); 2 (6/75)
Thor 1 (7/75)
Werewolf 2 (10/74); 3 (1/75); 4 (4/75); 5 (7/75)
X-Men 1 (Summer 1975); 2 (11/75)
Between 1976 and 1978, 36 issues of Marvel Classics Comics Series were produced,
adapting classic stories into illustrated form. These were:
1: Dr Jekyll and Mr Hyde
2: The Time Machine
3: Hunchback of Notre Dame
4: 20,000 Leagues Under the Sea
5: Black Beauty
6: Gulliver's Travels
7: Tom Sawyer
8: Moby Dick
9: Dracula
10: Red Badge of Courage
11: Mysterious Island
12: The Three Musketeers
13: Last of the Mohicans
14: War of the Worlds
15: Treasure Island
16: Ivanhoe
17: The Count of Monte Cristo
18: The Odyssey
19: Robinson Crusoe
20: Frankenstein
21: Master of the World
22: Food of the Gods
23: The Moonstone
24: She
25: The Invisible Man
26: The Illiad
27: Kidnapped
28: The Pit and the Pendulum
29: Prisoner of Zenda
30: Arabian Nights
31: First Man in the Moon
32: White Fang
33: The Prince and the Pauper
34: Robin Hood
35: Alice in Wonderland
36: A Christmas Carol